Bipolar Rahatsızlığı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Bioplar rahatsızlığı, ani duygu durum değişikleri olarak tanımlanır. Bir bipolar hastası, duygularını uçlarda yaşaması ile bilinir. Belirtiler, bir kişinin aşırı mutlu olduğu manik dönemi ve aşırı derecede depresif olduğu depresif dönemi içerir.
Bipolar Rahatsızlığı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Bipolar rahatsızlığı, bipolar rahatsızlığı veya manik depresyon olarak da bilinir. Bipolar hastası bir kişi, okula veya işe gitmek gibi günlük görevleri yerine getirmek de zorlanabilir. Onlar için bir ilişkiyi yürütmek de epey zordur. Bipolar rahatsızlığının bilinen kesin bir tedavisi yoktur fakat etkileri hafifletmek için bir takım tedavi yöntemleri söz konusudur.

Bipolar Rahatsızlığı Gerçekleri

Bipolar rahatsızlığı, yaygın olmayan bir mental bir rahatsızlık değildir. ABD’de yetişkinlerin yüzde 2,5’u veya yaklaşık 5 milyon kişi, bu rahatsızlığa sahiptir. Bir kişide bipolar semptomlarının görülmeye başladığı ortalama yaş 25’tir. Bipolar rahatsızlığının yol açtığı depresyon durumu en az 2 hafta boyunca sürer. Manik dönem ise günlerce veya bir hafta kadar sürebilir. Bazı kişiler bu duygu durum değişiklerini sıklıkla yaşarken bazıları ise seyrek olarak yaşayabilir.

Bipolar Rahatsızlığı Belirtileri

Bipolar rahatsızlığında üç temel belirti vardır. Bu belirtileri mani, hipomani ve depresyondur. Bipolar hastası bir kişi, mani dönemini yaşarken duygusal olarak çok güçlü görünebilir. Manik dönemde heyecanlı, coşkulu ve enerji dolu görünmek gayet doğaldır. Manik dönemde bipolar hastası bir kişi; aşırı harcama yapma, uyuşturucu kullanımı ve korumasız seks gibi davranışlarda bulunabilir. Hipomani belirtisi ise daha çok bipolar tip 2 hastalarında görülür. Maniye benzer bir durum söz konusudur fakat mani kadar ağır değildir. Maninin aksine hipomani okulda, işte veya sosyal ilişkilerde bir sıkıntıya yol açmaz. Öte yandan hipomani durumunda kişi, duygu durum değişiklilerini sezebilir. Depresyon döneminde ise kişi; derin üzüntü, umutsuzluk, enerji kaybı, daha önceden hoşuna giden aktivitelere ilgisizlik, çok fazla veya çok az uyku dönemleri ve intihar düşüncesi gibi düşüncelere kapılabilir. Nadir bir durum olmamasına rağmen semptomlarının oldukça çeşitli olması nedeniyle bipolar rahatsızlığını teşhis etmek güç olabilir.

Kadınlarda Bipolar Belirtileri

Bipolar rahatsızlığı, kadınlarda ve erkeklerde eşit miktarda görünen bir rahatsızlıktır fakat ana semptomlar her iki cins için farklı olabilir. Her durumda bipolar hastası bir kadında aşağıdaki belirtiler görülebilir;

  • Tanı, 20 ile 30 yaş arasında konulabilir
  • Daha hafif bir mani dönemi geçirebilir
  • Depresif dönemlerin sayısı manik dönemlerden daha fazla olabilir
  • Yılda dörtten fazla kez manik ve depresif dönem döngüsü geçirebilir.
  • Tiroit, anksiyete, obezite ve migren gibi rahatsızlıklara sahip olabilir.
  • Alkol konusunda sağlık problemleri yaşayabilir.

Kadınlarda bipolar rahatsızlığı daha sık bir şekilde görülebilir. Bu durumun nedeni; adet döngüsü, gebelik ve menopoz gibi hormonsal değişimlerdir.

Erkeklerde Bipolar Belirtileri

Kadınlar ve erkeklerde görülen bipolar semptomları aşağı yukarı benzerdir fakat erkekler kadınlara göre bir takım farklı semptomlar yaşayabilir. Her durumda bipolar hastası bir erkekte aşağıdaki belirtiler görülebilir;

  • Bipolar rahatsızlığı, erkeklerde erken yaşlarda ortaya çıkabilir.
  • Özellikle manik dönemler başta olmak üzere belirtileri daha şiddetli yaşayabilir.
  • Uyuşturucu madde kullanımı erkek hastalarda daha fazla görülür.
  • Manik ataklar sırasında erkek hastalarda hiper aktivite de görülebilir.

Bipolar hastası erkekler, kadınlara göre medikal tedavi yöntemlerine daha kapalıdır. Erkek bipolar hastalarının intihar ederek ölme riski kadın hastalara göre daha fazladır.

Bipolar Hastalığının Türleri Nelerdir?

Bipolar hastalığında üç temel tür vardır. Bunlar bipolar tip 1, tip 2 ve siklotimi olarak bilinir. Hangi tür bipolar hastası olduğunuzu doktorunuz aracılığıyla rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Zayıflama Rehberim
Zayıflama Rehberim

Zayiflamarehberim.com'da zayıflamaya dair herşey, sağlık, diyet, beslenme, spor ve güzellik ile ilgili aradığınız herşeyi bulabilirsiniz.

Zayıflama Rehberim Yorumları (0)